خدمات

ارائه خدمات فنس کشی – ابزار و یراق

فنس کشی و حصارکشی دور انواع زمینهای کشاورزی ، خانه باغ ها ، محیطهای کارگاهی با بهترین شکل و طرح اجرایی در سراسر کشور …. قیمت مناسب و باصرفه .. .کار تمیز و مهندسی شده. ..سفارش به صورت پیمانی و عمده پذیرفته میشود….

ادامه مطلب