• photo 2018 05 07 16 50 58 1 - دستگاه سیم خاردار ( سفارش جهت تولید )

دستگاه تولید سیم خاردار خطی با به هم تنیدن دو رشته سیم مفتول گالوانیزه و اضافه کردن خار در فاصله های مشخص بر روی این دو رشته سیم . و کلاف کردن آن در وزنهای سفارشی تولید میشود
مشخصات فنی دستگاه سیم خاردار

۱- قابلیت برنامه پذیری متراژ بسته بندی کلاف سیم خاردار

۲- قابلیت تعریف فاصله خارهای سیم خاردار

۳- برق مصرفی ۳ فاز

۴- دارای برنامه plc
موارد مصرف سیم خاردار
سیم خاردار یکی از متداولترین و ارزانترین وسایل جهت محصور نمودن

۱- مراکز نظامی

۲- کارخانانجات

۳-فرودگاهها

۴- زمینهای کشاورزی

۵- دامپروری و … میباشد