طراحی و ساخت انواع دستگاه های تخصصی تمام اتوماتیک خم سه بعدی با ضخامت های گوناگون مناسب برای انواع لوله و لوله اگروز برای اولین بار در دنیا و  ایران