ساخت و احداث خط تولید کاغذسنگ
تولید کاغذ از سنگ آهک، خط تولید به طول ۴۵ متر متشکل از دو قسمت کامپوننت و لاین کاغذ و با ظرفیت تولید ۶هزار تن در سال می باشد، همراه با بسته بندی بصورت رول و شیت.