• استان گلستان شهرک صنعتی آق قلا ، انتهای خیابان صنعت ۱
  • info@pbgco.com
  • ۰۱۷ ۳۸۲۵
  • ۰۹۱۲ ۰۱۷ ۲۰۰۶
  • ۰۹۱۲ ۰۱۷ ۲۰۰۸